PEGI

Mida PEGI tähised tähendavad?

Üleeuroopaline mänguteabe süsteem (PEGI – Pan-European Game Information) loodi selleks, et aidata Euroopa lapsevanematel teha arvutimänge ostes teadlikke valikuid. Süsteem käivitati 2003. aasta kevadel ning sellega asendati mõnes riigis kasutusel olnud hindamissüsteemid süsteemiga, mis kehtib valdavas osas Euroopas.

Süsteemi toetavad suuremad mängukonsoolide tootjad, nende hulgas Sony, Microsoft ja Nintendo, samuti interaktiivsete mängude tootjad ja väljatöötajad kõikjal Euroopas. Vanusepiirangute süsteemi töötas välja Euroopa interaktiivse tarkvara föderatsioon (ISFE – Interactive Software Federation of Europe).

PEGI vanusepiirangu tähis pannakse mängupakendi esi- ja tagaküljele ning see tähistab ühte järgmistest vanuseastmetest – 3+, 7+, 12+, 16+ ja 18+. Vanusepiirang on alaealiste kaitsmise eesmärgil usaldusväärseks viiteks mängu sisu sobivuse kohta teatud vanuserühmale. Vanusepiirangu määramisel ei võeta arvesse mängu raskusastet ega selle mängimiseks vajalikke oskusi.


PEGI 3+. Sellise reitinguga mängude sisu loetakse sobivaks kõigile vanuserühmadele. Vägivalla kujutamine on koomilises kontekstis mõningal määral lubatud (Bugs Bunny või Tommy ja Jerry multikates tavaliselt esineval kujul). Laps ei tohiks seostada ekraanikangelast reaalse elu tegelastega – kõik tegelased peaksid olema täielikult väljamõeldud. Mängus ei tohiks olla helisid või pilte, mis võiksid tõenäoliselt väikest last ehmatada või hirmutada. Keelekasutus ei tohiks mängus olla vulgaarne, samuti ei tohiks see sisaldada alasti stseene või viiteid seksuaaltegevusele.

PEGI 7+. Sellesse kategooriasse võib lugeda sobivaks kõik mängud, mis üldjuhul sobiksid piiranguga 3+, kuid mis sisaldavad mõningaid potentsiaalselt hirmutavaid stseene või helisid. Mängud võivad sisaldada mõningaid stseene, kus tegelased on osaliselt alasti, kuid see ei tohi kunagi olla seksuaalses kontekstis.

PEGI 12+. Sellesse vanuserühma kuuluvad videomängud, kus esineb pisut graafilisemat laadi vägivalda väljamõeldud tegelaste suhtes ja/või varjatumat vägivalda inimesesarnaste tegelaste või äratuntavate loomade suhtes, ning videomängud, kus näidatakse alastiolekut pisut graafilisemalt. Vulgaarne keelekasutus peab olema mõõdukas ega tohi sisaldada seksuaalseid vandesõnu.

PEGI 16+. Sellist piirangut kasutatakse siis, kui vägivalla (või seksuaaltegevuse) kujutamine sarnaneb reaalses elus esinevaga. Sellesse vanuserühma kuuluvad noored peaksid suutma toime tulla ka äärmuslikuma vulgaarsusega, tubaka ja narkootikumide tarvitamise ning kuritegelike tegevuste kujutamisega.

PEGI 18+. Täiskasvanuid tähistavat reitingut kasutatakse siis, kui vägivalla tase küündib staadiumini, kus selle kujutamine on jõhker ja/või kujutatakse teatud liiki vägivallale iseloomulikke elemente. Jõhkrat vägivalda on kõige raskem määratleda, sest paljudel juhtudel võib selle mõistmine olla väga subjektiivne. Üldiselt võib aga jõhkraks vägivallaks liigitada sellise vägivalla kujutamise, mis tekitab vaatajas jälestustunde.

Pakendi tagaküljel esitatud tähised viitavad peamistele põhjustele, miks mängule teatav vanusepiirang määratud on. Erinevaid tähiseid on kaheksa: vägivald, vandumine, hirm, narkootikumid, seks, diskrimineerimine, hasartmängud ja veebipõhine mängimine koos teiste mängijatega.

Vandumine - Mängus esineb vandumist
Diskrimineerimine - Mängus kujutatakse diskrimineerimist või mäng sisaldab materjali, mis võib sellele õhutada
Narkootikumid - Mäng viitab narkootikumide kasutamisele või kujutab seda
Hirm - Mäng võib olla väikelastele ehmatav või hirmutav
Hasartmäng - Mäng õhutab või õpetab hasartmänge mängima
Seks - Mängus kujutatakse alastiolekut ja/või seksuaaltegevust või seksuaalseid vihjeid
Vägivald - Mängus kujutatakse vägivalda
PEGI Online - Mängu on võimalik mängida veebipõhiselt

Lisainfo - PEGI - Pan-European Game Information